14 November 2018

Elpro Solutions – Daglig leder

Elpro Solutions designer, produserer og leverer produkter til noen av verdens mest krevende skipsredere, skipsverft og maritime systemintegratorer.

Header.jpg

Selskapet er lokalisert på Selva i Agdenes og består av 2 avdelinger; mekanisk avdeling og elektroteknisk avdeling. Begge avdelingene inkluderer selvstendige engineerings- og produksjonsmiljøer. Selskapet leverer produkter og systemer til kunder i maritim sektor, offshore og landbaserte installasjoner samt havbruksmarkedet. Elpro Solutions har 47 ansatte og er en del av Elpro Group. 

Hovedoppgaver:     

 • Daglig ledelse av Elpro Solutions
 • Planlegge og utvikle selskapets hovedaktiviteter: salg, engineering, produksjon og leveranse
 • Initiere og lede forbedrings-/optimaliseringsprosjekter i produksjons- og leveranseprosessen,  inkludert samspill med kunder, leverandører og samarbeidspartnere.
 • Identifisere og videreutvikle virksomhetens organisasjon slik at eksisterende kompetanse utnyttes maksimalt og ny og nødvendig kompetanse tilføres  
 • Utvikle nye markedsmuligheter for produksjon og leveranser til andre aktører, segmenter og markeder
 • Sentral deltakelse i ledergruppen i Elpro Group
 • Samarbeide tett med Elpros øvrige driftsselskap
 • Vedlikeholde kvalitets- og HMS system og sikre implementasjon i selskapet
 • Skape en moderne bedrift gjennom bevist arbeid med bedriftskultur, strategi, prosesser og anvendelse av digitale/moderne (samhandlings)verktøy
 • Aktivt jobbe med medarbeidertilfredshet 

Utdanning:   

 • Høyskole eller universitetsutdannelse, gjerne ingeniør / sivilingeniør
 • Fordel med utdanning innen ledelse 

Ønsket arbeidserfaring/kompetanse:

 • Allsidig ledererfaring med god økonomiforståelse
 • Resultatansvar og erfaring fra industri/produksjonsbedrift, gjerne som fabrikksjef, produksjonssjef eller leder av større produksjonsvirksomhet
 • Erfaring innen salg- og markedsarbeider
 • Erfaring fra omstillings- og endringsprosesser, industrielle forbedrings- og effektiviseringsprosesser er en fordel
 • Vant til prosessforbedring, f.eks LEAN
 • Kjennskap til maritimt marked er en fordel

Lokalisering

 • Hovedkontoret ved Selva i Agdenes.

For eventuelle spørsmål om stillingen eller en uforpliktende samtale, kontakt Visindi ved Frode Hepsø Johansson, tlf. 992 21 300, eller Nils Jørgen Tømmerås, tlf. 971 84 166. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Elpro Group i prosessens innledende del. Søknad/CV sendes snarest via www.visindi.no